• Čeština
 • English
 • Deutsch

Tvorba návodů

Specializujeme se na tvorbu a zpracování manuálů (návody k obsluze, uživatelské příručky, katalogy ND apod.), jejichž struktura, obsah a forma zpracování odpovídají současným mezinárodním standardům a předpisům platným pro daný typ výrobku.

Za dobu naší působnosti jsme získali značné zkušenosti se zpracováním provozně-technické dokumentace pro široké spektrum produktů – od jednoduchých výrobků až po velká a složitá zařízení jako jsou např. výrobní linky, dopravní prostředky včetně letadel, obráběcí stroje apod.

K naší speciální nabídce patří tvorba technické dokumentace pro výrobky letecké techniky včetně letových příruček.

Zpracování návodů provádíme:

 1. Jako překlad původních příruček s grafickou úpravou identickou s předlohou.
 2. Vytvoření originální dokumentace v souladu s normami ČSN EN 82079-1, S1000D, ATA iSpec 2200, GAMA apod., což zahrnuje:
  • navržení struktury manuálu
  • zpracování textových částí a ilustrací
  • kompletní grafické zpracování
  • vytvoření příslušných jazykových mutací.

Zhotovení originální technické dokumentace je obvykle realizováno v součinnosti našeho specialisty na tvorbu manuálů s techniky výrobce, kteří výrobek dokonale znají.

Data všech dokumentů jsou archivována, v případě potřeby můžeme vytvořit jejich aktualizované verze.