• Čeština
  • English
  • Deutsch

Tlumočení - základní informace

Poskytujeme odborné tlumočnické služby z/do češtiny i v mnoha dalších jazykových kombinacích.

Zaměřujeme se na odbornou tématiku, především techniku, IT, ekonomii, obchodně-právní oblast apod.

Tlumočení vždy provádějí profesionální tlumočníci, kteří kromě dokonalého zvládnutí jazyka a tlumočnické profese mají rovněž základní odborné znalosti dané problematiky.

Pro zajištění hladkého průběhu Vašich akcí, především pro simultánní tlumočení, Vám můžeme poskytnout tlumočnickou techniku včetně technické podpory, tj. dopravy na místo, montáže, technické obsluhy aparatury v průběhu akce a demontáže po jejím ukončení.

Tlumočnický servis zajišťujeme po celé ČR i v zahraničí.

Typy tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je nejobvyklejší formou tlumočení. Řečník hovoří v kratších celcích, které tlumočník následně překládá do požadovaného jazyka.

Tento typ tlumočení se používá při obchodních jednáních, přednáškách, menších konferencích, školeních, exkurzích, prezentačních akcích apod.

Při konsekutivním tlumočení není nutné používat žádné technické prostředky. Při větším počtu účastníků nebo horší slyšitelnosti lze využít mikrofon a zesilovací techniku.

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení řečník hovoří bez přestávek a tlumočník souběžně s jeho projevem překládá řečený text do požadovaného jazyka.

Tento typ tlumočení se používá při konferencích, přednáškách, projevech, školeních, a podobných akcích.

Simultánní tlumočení je obvykle realizováno týmem 2-3 tlumočníků, kteří se v určitých intervalech střídají. Počet nasazených tlumočníků je dán obtížností a délkou tlumočení.

Obvykle jsou využívány technické prostředky, především kabiny pro tlumočníky, mikrofony, sluchátka pro účastníky atd.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení provádí tlumočníci registrovaní příslušným soudem České republiky, vlastnící razítko soudního tlumočníka.

Soudní tlumočení je prováděno v případech, kdy je třeba stvrzení tlumočnického úkonu soudním razítkem, např. při soudním jednání, svatebním obřadu, jednání u notáře apod.

Rádi Vám poradíme, jaký typ tlumočení bude pro zamýšlenou akci nejvhodnější.

Příklady akcí, na nichž nejčastěji zajišťujeme tlumočení

  • obchodní jednání
  • firemní prezentace
  • školení
  • valné hromady
  • přednášky
  • jednání na úřadech
  • soudní jednání
  • společenská setkání atd.