• Čeština
  • English
  • Deutsch

Návody, DTP - základní informace

Poskytujeme komplexní portfolio služeb týkajících se zpracování provozně technické dokumentace a DTP (tvorba tištěných nebo elektronických dokumentů pomocí počítače).

Základní kategorie poskytovaných služeb:

  • grafické zpracování překládaných dokumentů
  • tvorba návodů a příruček.

Jako doplňkové služby provádíme:

  • zpracování grafických návrhů,
  • skenování a úpravy obrázků,
  • digitalizaci tištěných dokumentů a jejich převod do editovatelných formátů.

U dokumentů určených k tisku zajišťujeme:

  • jazykovou korekturu,
  • předtiskovou přípravu,
  • výtisk v požadovaném nákladu.