• Čeština
  • English
  • Deutsch

Ceny - základní informace

Na jakékoli dotazy týkající se cen Vám rádi odpoví naši zaměstnanci telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři.

Kompletní ceník služeb Vám zašleme na požádání.

Budete-li mít zájem o cenovou kalkulaci konkrétní zakázky, sdělte nám Vaše požadavky - můžete k tomu využít formulář „Cenová kalkulace“.
Na základě analýzy textu Vám vyhotovíme nabídku odpovídající Vašim požadavkům a specifickým vlastnostem textu.

Jsme plátci DPH s 21% sazbou.

Překlady

Standardní účtovanou jednotkou je normostrana (NS).

1 NS představuje text v rozsahu 1 800 znaků včetně jedné mezery mezi slovy. 

V některých případech, kde tato jednotka není zcela vhodná, se kalkulace provádí dle počtu slov nebo hesel. 1 NS odpovídá přibližně 250 slovům.

Konečná cenová kalkulace se provádí dle rozsahu textu v cílovém jazyce.

Jazyky, jako např. arabština, čínština, japonština apod., jsou kalkulovány po dohodě, obvykle dle rozsahu textu ve „standardním jazyce“.

Překlady se soudním ověřením jsou účtovány dle normostran nebo fyzických stran (FS).

Za překlady odborných textů a spěšné vyhotovení včetně expresních termínů nejsou účtovány žádné příplatky.

Tlumočení

Základní účtovanou jednotkou je 1 den, což odpovídá 8 hodinám tlumočení.

V případě, že vlastní doba tlumočení včetně času vynaloženého na cestu je kratší než 4 hodiny, účtuje se poloviční částka základní sazby. Překročí-li doba tlumočení včetně cesty 4 hodiny, účtuje se základní sazba.

Pokud doba tlumočení přesáhne 8 hodin, je za každou další započatou hodinu účtována hodinová sazba.

Cena za tlumočení uvedená v ceníku nezahrnuje náklady za dopravu tlumočníka na místo určení, ubytování a stravné.

Cestovní náklady se účtují podle platných předpisů ČR.

U tlumočení mimo bydliště tlumočníka klient zajišťuje/hradí dopravu tlumočníka do místa konání akce.

V případě tlumočení mimo bydliště tlumočníka a delšího než 1 den klient zajistí/hradí ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji.

Při realizaci dlouhodobých akcí nebo tlumočení v zahraničí je cena stanovena dohodou dle konkrétních podmínek.

Slevy

Poskytujeme dva základní druhy slev:

  1. Množstevní sleva – výše slevy je stanovena dle rozsahu a celkového charakteru spolupráce.
  2. Sleva za opakování/shodu textu – je poskytována u překladu textů, kde je účelné využít CAT nástrojů. Sleva činí až 70 % základní sazby.

Zvýhodněné cenové a platební podmínky včetně dalších bonusů lze získat v případě uzavření exkluzivní respektive rámcové smlouvy o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb.